LỄ ĐÓN NHẬN CHỨNG CHỈ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Công ty Cổ phần Daichu Việt Nam hân hạnh đón nhận  Giấy chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ nội thất, cửa gỗ công nghiệp, cửa gỗ tự nhiên do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam – Trung tâm ứng dụng tiêu chuẩn chất lượng cấp ngày 16/01/2019.

Chèn hình ảnh ISO 9001:2005

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Chúng tôi luôn xác định chất lượng sản phẩm được kiểm soát thông qua việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng được duy trì, cải tiến thương hiệu đối với các khách hàng trong nước và quốc tế.

Cùng với tiêu chuẩn ISO 9001 này mà nhiều năm áp dụng chất lượng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên đều được đào tạo và huấn luyện bài bản hệ thống. từ việc nắm vững hệ thống đến việc góp ý sửa đổi, cải tiến hệ thống.

Công ty Cổ phần Daichu Việt Nam cam kết trong việc tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của  công ty. Bên cạnh đó, Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực cải tiến để Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và chủ động cập nhật tiêu chuẩn ISO 9001 theo phiên bản mới dự kiến để duy trì Hệ thống quản lý chất lượng, vận hành một cách thiết thực, mang lại hiệu quả cho Công ty và các khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Tấm tiêu âm Nẹp trang trí đẹp Báo giá nội thất